FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Analýza textu

analýza textu

- je rozklad textu v smere vytyčovanom kµúčovými intervenujúcimi významovými útvarmi. Keď sú napr. smerodajné línie analýzy textu určené lingvistickými pojmami funktoru a argumentu, ide o textovolingvistickú analýzu textu (cf. analýza textu (Horecký, J.)).