FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Analýza funkcionálna

analýza funckionálna

- časť matematiky, v ktorej objektom skúmania sú skupiny funkcií a vzťah medzi nimi. Jednou z charakteristických čřt funkcionálnej analýzy je, že prenáša rad pojmov a metód matematickej analýzy na prvky všeobecnejšieho charakteru. Okrem pojmov a metód matematickej analýzy používa aj metódy a pojmy algebry a geometrie.

Funkcionáalna analýza vznikla začiatkom 20. stor. Korene funkcionálnej analýzy treba hľadať v klasických disciplínach matematiky, najmä vo variačnom počte, v teórii integrálnych rovníc a v teórii diferenciálnych rovníc ( L715;217 L181;512).