FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Analýza systémová

analýza systémová

- metóda všeobecnej teórie systémov na exaktné a empiricko-intuitívne skúma nie základných vlastností a cieľov jednoduchých systémov i zložitých systémov v rôznych oblastiach ľudskej činnosti.

Cieľom systémovej analýzy je zlepšiť existujúci systém alebo vytvoriť a zaviesť nový systém.

Systémová analýza je dnes základnou metódou riešenia problémov.

Hlavnou činnosťou v systémovej analyze je:

- definícia problému
- výskum a analýza pridruženych systémov
- určenie metódy riešenia problému
- zavedenie novej konštrukcie

V systémovej analýze sa skúmajú počítače, obchod, mesto, svetová ekonomika ai.

Podstatnou zložkou systémovej analýzy je vývoj modelov ( L715;699 L601; 362).analýza systémová>