FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Výraz "semiotiké"


výraz "semiotiké"

- v zmysle "učenie o znakoch" použil ako prvý J. Locke, pričom zdôraznil význam semiotiky pre pochopenie vzťahu človeka a sveta. Lockova koncepcia opäť oživila až koncom 19. stor. a zač. 20. stor.: vo filozofii CH. Peicea, v logiek G. Fregeho, v lingvistike F. de Saussura, v logistike Ch. Morrisa ( L672;802).