FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Semiotika


semiotika (z gr. sémeiótiké = určenie znaku) Kód: 276

- disciplína, ktorá skúma znaky a znakové systémy počnúc signalizačnými systémami až po prirodzené jazyky a formalizované jazyky. Delí sa na syntaktiku, sémantiku, sigmatiku, pragmatiku.

------------
semiotika>