FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Saussure, f. de


Saussure, Ferdinand de (1857 Ženeva - 1913 tamže) Kód: 99

- švajčiarsky jazykovedec indoeuropeista, profesor na univerzite v Ženeve. Jeho teórie o znakovosti jazyka a systémovej poveha jazyka sa stali základom lingvistického štrukturalizmu, sémiológie a ďalších smerov jazykovedy 20. storočia a mali inšpiratívny význam pre filozofický štrukturalizmus.

------------------
Saussure, F. de>