FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vlastnosť - druhy/príklady


vlastnosť - druhy/príklady

akcidencia
akcidens
antikoróznosť
atribút

črta

farba

hmotnosť

inakosť
invariantnosť

konkrétnosť

následnosť
nepríjemnosť

pravdivosť
príjemnosť

rýchlosť

schopnosť
spin
správnosť

tekutosť

účelnosť

vlastnosť človeka
vlastnosť fyzikálna
vlastnosť chemická
vlastnosť mechanická
vlastnosť povahová
vlastnosť psychická
vlastnosť trvalá
vlastnosť vnímateľná zmyslovo
vlastnosť vonkajšia
vlastnosť vnútorná
vzdelanosť