FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Spin


spin (angl.)

- základná charakteristická vlastnosť elementárnych častíc a ich sústav suvisiaca s vlastným momentom hybnosti vznikajúcim ich rotáciou. Priemet momentu do význačného smeru môže byť iba násobkom Planckovej konštanty delenej 2ă, a to buď poločíselným (sustavy s poločíselným spinom, tzv. fermióny) alebo celočísleným (sústavy s celočíselným spinom, tzv. bozóny) ( L715;671).