FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Akcidens


akcidens (lat.) akcidens (FT)

- nepodstatná, skôr vonkajšková, náhodná, dočasná, premenlivá črta alebo vlastnosť predmetu ( veci), (premenlivá) vlastnosť, stav veci, substancie Akcidens je opak atribútu ( L262;7 L715;25).akcidens>