FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Invariantnosť


invariantnosť

- vlastnosť veličín, rovníc, zákonov ostať nezmenenými, zachovať sa pri určitých transformáciách sústavy súradníc a času.