FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Tekutos»


tekutos»

- vlastnos» tekutín spočívajúca v ich tvarovej nestálosti.