FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jezuiti


jezuiti = Tovarišstvo Ježišovo = TJ
čes. jezuité, Tovryšstvo Ježíšovo
lat. Societas Jesu, Societas Iesu, SJ

- mužský kňažský rád zahrnujúci aj laických členov, založený 15. augusta 1534 na Montmartri v Paríži svätým Ignácom z Loyoly s kruhom priateľov zoskupených okolo neho: Peter Faber, František Xaver, Jakub Laynez, Alfons Salmeron, Šimon Rodriquez a Mikuláš Bobadilla; 27. septembra 1540 bol rád potvrdený pápežom Pavlom III. Rehoľa mala pomôcť prekonať krízu katolicizmu, ku ktorej došlo reformáciou a úpadkom pápežskej moci, a obnoviť moc katolíckej cirkvi a pápežtsva. Pôsobnosť rádu zahrnuje duchovnú správu, misie a kazateľstvo, zameriava sa na výchovu mládeže vrátane stredných škôl a vysokých škôl ako aj na bádateľskú činnosť. Rád bol zrušený Klementom XIV. r. 1773 a obnovený r. 1804 v Neapolskom kráľovstve a r. 1814 všeobecne. Medzi domami jezuitov sa podľa funkcie rozlišujú najmä semináre a noviciáty, profesné domy väčšiny členov-kňazov so štyrmi sľubmi, kolégiá rôzneho typu, rezidencie (napr. v pútnych miestach). Rádový odev: čierny talár s cingulom, biret. Znak: v modrom (červenom) poli písmena IHS; nad H kríž, pod tri klince; veniec papršlekov s rádovým heslom O. A. M. D. G. (Omnia ad mojorem Dei gloriam - Všetko pre väčšiu slávu [cti] božej) ( L198;228 L524;92).

----------
jezuiti>