FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Scholastika


scholastika Kód: 135

- stredoveká filozofia pestovaná na školách Západu a v Byzancii v období od 6. stor. alebo 9. stor. do 15. stor. (Obdobné fenomény ako v európskej scholastike nachádzame aj v čínskej, indickej a arabskej filozofii.) Scholastika kresťanského Západu sa vyznačovala tým, že základom vedy a filozofie boli kresťnaské pravdy fixované v dogmách. Popri tom sa však dostávali k slovu aj nekresťnaksé myšlienky, najmä pod ochranou učenia o dvojakej pravde.

Na stredovekú scholastiku nadväzuje novoveká scholastika (15. stor. až polovica 19. stor.) a po nej súčasná scholastika (od polovice 19. storočia dodnes).

Významnou udalosťou pre rozvoj scholastiky bolo založenie falckej školy Karolom Veľkým. V 8. stor. a 9. stor. výrazne stúpol význam vzdelanosti a filozofie. Ako jediný jazyk vzdelancov sa presadila latinčina, a tak sa stala predpokladom internacionality vied. K štúdiu patrili aj knižnice, ktoré sa postupne zriaďovali usilovným opisovaním starých kníh a spisov.

Pod stredovekým názvom ' dialektika' sa už aj v teologických otázkach čoraz castejšie používa logika. V 11. storočí dochádza k vážnemu sporu medzi dialektikmi a antidialektikmi.

Ďalším predmetom ostrých polemík boli univerzálie - tento spor je známy ako spor o univerzálie.

--------------
scholastika>