FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teozofia


teozofia

- jeden z nových (novodobých) druhotných náboženských prúdov, ktorý založila v roku 1875 Helena P. Blavatska (1831-1891), pôvodom Ruska, v New Yorku ako " Teozofickú spoločnosť", ktorej prvým prezidentom bol americký plukovník H. St. Olcott (+1907). Teozofická spoločnosť sa presídlila 1879 do Indie, najprv do Benáresu, potom od 1882 do Adyaru, predmestia Madrásu. K cieľom teozofie patrilo štúdium a porovnávanie náboženstiev s cieľom vybudovať univerzálnu etiku a rozvíjať schopnosti latentne prítomné v ľudskej duši. Učenie Teozofickej spoločnosti zahrnovalo zmes ezoterického budhizmu a hinduistickej mystiky.

Pôvodný záujem Blavatskej krúžil okolo špiritizmu a parapsychologických javov, zakladateľka sama sa vraj osvedčovala ako médium. V Indii pôvodné prvky čoskoro prekryli budhistické a hinduistické vplyvy, najmä učenie o prevtelovaní. Blavatskej nástupkyňou sa stala Angličanka Annie Besantová, ktorá prestúpila k hinduizmu. Hnutie sa začalo šíriť po Európe a Amerike. Napriek tomu, že bolo z indického strediska riadené čo možno jednotne, ďošlo onedlho k jeho deleniu. Najvýznamnejší bol odchod Rudolfa Steinera, neskoršieho zakladateľa antropozofie.

-----------
teozofia>