FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teozofická spoločnosť


Teozofická spoločnosť

- bola založená v New Yorku r. 1875 s cieľom naplniť rosekruciánsky program zo 17. stor. Most medzi vedou a náboženstvom mal vzniknúť skúmaním síl driemajúcich v človeku. Najvyšší odborníci teozofickej teórie, nadprirodzení majstri, ktorí z hlavného stanu v Tibete riadia osud ľudstva, majú mnoho spoločného s Neviditeľnými a Neznámymi nadriadenými rosekruciánskej tradície