FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Parapsychológia


parapsychológia

- neortodoxný smer psychológie, ktorý hľadá vedecké podklady okultizmu, špiritizmu a i.; predpokladá existenciu reálnych pscyhologických javov, viazaných na doposiaľ neobjavené fyzikálne pole a na doposiaľ neprebádané vlastnosti mozgu, resp. organizmu vôbec; študuje najmä tzv. globálnu komunikáciu, stavy predvedomia, problém intuitivneho poznania; jednotlivými predmetmi štúdia sú najmä: metapsychika (telepatia, metagnómia, psychometria), metapsychofyzika (telekinéza, levitácia, teleakustika, raptológia, telepyretika, teleplastika, apporty, mediatizácia a pod.); vplyv parapsychologie šíril najmä filozof a fyziológ H. Driesch ( L217;266).