FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Špiritizmus


špiritizmus

- viera v záhrobný život duchov zomrelých a v možnosť dorozumenia s nimi prostredníctvom médií (prostredníkov), ktorá sa rozšírila na prelome 19. stor. a 20. stor. Špiritisti robia pokusy zhmotniť duchov zomrelých na seansách pomocou rôznych praktík (stolčeky).