FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Steiner, r.


Steiner, Rudolf (27. 2. 1861 Kraljevič (Chorvátsko) - 30. 3. 1925 Dornach b. Basel) Kód: 437

- rakúsky filozof (uvádza sa aj ako nemecký filozof), zakladateľ antropozofie.

Po štúdiách matematických a prírodných vied pôsobil v 90. rokoch 19. stor. ako vydavateľ Goetheho vedeckých diel vo Weimare.

Po prelome storočia sa obrátil k teozofii H. P. Blavatskej (od 1902 bol generálnym tajomníkom nemeckej sekcie Teozofickej spoločnosti).

1912-1913 sa oddeľuje od Teozofickej spoločnosti, pretože táto sa silno prikláňa k hinduzimu (uctievanie Krišnamurtiho) a zakladá Antropozofickú spoločnosť.

1919 zakladá prvú waldorfskú školu v Stuttgarte a Hnutie za sociálne trojčlenenie.

1920 zakladá Slobodnú školu pre duchovné vedy (Goetheanum) v Dorndachu ( Švajčiarsko), školu spirituálnej vedy.

--------------
Steiner, R.>