FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stály seminár integrácia


Stály seminár Integrácia (SSI)

- stály seminár založený v druhej polovici 80. rokov 20. stor. na Univerzite Komenského v Bratislave J. Piačekom.

Stály seminár Integrácia nadviazal na filozoficky, metodologicky a kulturologicky progresívne prvky bratislavskej filozofickej a metodologickej školy. Práce SSI sa zúčastňujú vysokoškolskí poslucháči, ašpiranti, vedeckí a kultúrni pracovníci ako aj pedagógovia rôznych odborností a zameraní s cieľom odovzdávať výsledky svojej práce ostatným účastníkom seminára tak, aby ich mohli hneď a efektívne zapojiť do riešenia svojich vlastných filozofických, metodologických a špecialnovedných problémov, alebo do riešenia problémov svojej odbornej alebo umeleckej praxe. S týmto cieľom SSI vyvinul osobitnú techniku kolektívnej práce zvanej meditácia nahlas.

Na pôde SSI sa zrodil synkriticizmus.

---------------------------
Stály seminár Integrácia>