FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Univerzita komenského v bratislave


Unoverzita Komenského v Bratislave (UK)

- hlavná výchovno-vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia založená v Bratislave 1919 ako prvá moderná, národná univerzita na území Slovenska. Hlavným poslaním UK je prípra vysokoškolsky vzdelaných odborníkov z oblasti lekárstva , farmácie , práva , spoločenských vied, prírodných vied, telesnej výchovy a športu, učiteľov pre 1. st. ZŠ, učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre 2. st. ZŠ a stredných škôl, učiteľov pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a vychovávateľov, ako aj rozvíjať a realizovať základný aplikovaný vedecký výskum. UK nadviazala na vysokoškolské, výchovné a vzdelávacie tradície Academie Istropolitany.

-------------------------------------
Univerzita Komenského v Bratislave>