FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Piaček, j.


Piaček, Jozef (21. 5. 1946 Bratislava - ) Kód: 277

- slovenský filozof, autor prvej slovenskej filozofickej encyklopédie FILIT, prekladateľ, projektant a realizátor hypertextových dokumentov a systémov; docent na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave, člen Vedeckého kolégia SAV pre filozofiu.

J. Piaček je autor filozoficko-metodologickej koncepcie synkriticizmu a projektu komplexného počítačového zabezpečenia humanitnovedného výskumu a výchovy na Slovensku PANSOFIA, v rámci ktorého bola navrhnutá a realizovaná aj práve čítaná sústava filozofických hypertextových dokumentov FILIT (pozri L1210).

J. Piaček založil Stály seminár Integrácia na Univerzite Komenského.

-------------
Piaček, J.>