FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Meditácia nahlas


meditácia nahlas

- druh cvičenia a technika interdisciplinárneho, interkulturálnozonálneho a interkulturálneho dialógu dvoch alebo viacerých účastníkov vyvinutý v rámci Stáleho seminára INTEGRACIA na Komenského univerzite v Bratislave.

Cieľom meditácie nahlas je vyložiť svoje úvahy tak, aby ich pochopil čo najrýchlejšie, podľa možnosti hneď aj partner odborne či intelektuálne najvzdialenejší autorovi prednášaných úvah. V priebehu meditácie nahlas sa účastníci seminára môžu pýtať na význam ľubovoľného slova použitého autorom prednášanej úvahy, dokonca na významy bežných slov každodenného jazyka. Autor úvahy je povinný pokúsiť sa vysvetliť význam aj najtriviálnejších slov, tobôž technických terminov, ktoré používa v priebehu meditácie nahlas.

Z meditácie nahlas je vylúčená polemika, prípustné je prejaviť iba pozitívne hodnotenie vypočutej úvahy a zdržať sa komentára (účastník SSI má právo počas celého sedenia mlčať).