FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Bratislava


Bratislava

- hlavné mesto Slovenska, sídlo Univerzity Komenského.

Areál mesta sa nachádza v prirodzenej geografickej bráne, v ktorej sa stretali významné komunikačné spoje pravekej a včasnodejinnej Európy - Podunajská cesta spájajúca východnú a juhovýchodnú Európu so Západom, a moravský úsek tzv. Jantárovej cesty, spájajúcej jadranskú oblas» s Pobaltím.

Bratislava bola hneď od svojho vzniku významným obchodným centrom. Rozvíjal sa obchod s Moravou, Čechami, Poµskom, Rakúskom, Dalmáciou. Vyváľalo sa víno, dobytok, potraviny, dováľali sa najmä textilné výrobky, orientálny a luxusný tovar ( L123;235).Bratislava>