FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Škola bratislavská


škola bratislavská

- filozoficko-metodologická škola, ktorá vznikla v Bratislave v druhej polovici 20. stor. nadväzujúc na učenie I. Hrušovského. Jej predstviteľmi sú najmä: V. Filkorn, V. Černík, P. Cmorej, J. Viceník a ď. Na bratislavskú školu nadväzuje o. i. aj synkriticizmus.

Bratislavská škola sa podstatným spôsobom zaslúžila o rozvoj slovenskej logiky a metodológie a slovenskej filozofie kultúry.

K zdrojom bratislavskej školy treba rátať Viedenský krúžok, štrukturalizmus a marxizmus.

---------------------
škola bratislavská>