FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hrušovský, i.


Hrušovský, Igor (14. 4. 1907 Bánovce nad Bebravou - 18. 7. 1978 Bratis- lava)
Kód: 347

- slovenský filozof, hlavný redaktor Antológie z diel filozofov, profesor Univerzity Komenského. Bol členom združenia Vedecká syntéza (1937-1940). Po druhej svetovej vojne sa Hrušovský venoval výskumu vedeckého poznania, jazyka vedy, výstavby vedeckých teórií, ... Od konca 40. rokov sa prikláňal k dobovo zjednodušenej podobe marxistickej filozofie, ktorej zjednodušenosť však postupne (mnajmä od 60. rokov) začal podrobovať kritike a prispieval k znovuoživeniu nedogmatických prístupov vo filozofii a prichádzal s novými témami (kultúra, umenie) a metódami riešenia filozofickýťch problémov (štruktúrno-systémová analýza). Hrušovský je najvýznamnejším predstaviteľom bratislavskej filozofickej a metodologickej školy (učiteľom V. Filkorna, A. Rišku, V. Černíka, P. Cmoreja, J. Viceníka a ď.), vyrastajúcej z tradicie založenej Vedeckou syntézou a kriticky nadväzujúcej na odkaz Viedenského krúžku, štrukturalizmu, marxizmu a u niektorých ( Stály seminár Integrácia) aj na fenomenológiu.

----------------
Hrušovský, I.>