FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Viedenský krúžok


Viedenský krúžok nem. Wiener Kreis

- azda najznámejšia novopozitivistická skupina, ktorá sa utvorila na základe seminára založeného M. Schlickom pri katedre filozofie induktivnych vied na Viedenskej univerzite r. 1922. Za najvýznamnejšieho predstaviteľa Viedenského krúžku sa zvykne považovať R. Carnap.

Viedenský krúžok si získal meno tým, že hľadal nové cesty skúmania základov vedy a usiloval sa nanovo a čisto vedecko-logickým spôsobom sformulovať kánon celého vedenia a poznania vo filozofii. Za hlavnú úlohu filozofie pokladal filozoficky exaktne pochopiť tie problémy, ktoré sa vyskytujú v špeciálnych vedách, a to pomocou prisne formalizovaného jazyka ( L574;24).

-------------------
Viedenský krúžok>