FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Prostriedok výrobný


prostriedok výrobný

- prvok súhrnu vecných činiteľov výrobných síl, ktoré ako pracovné prostriedky a pracovné predmety v spojení s pracovnou silou umožňujú pracovný proces a výrobu materiálnych statkov (na rozdiel od spotrebných predmetov); výrobnými prostriedkami sú tak príroda využívaná pri výrobe, ako aj výsledky minulej spoločenskej práce, ktoré sa uplatňujú v každom novom výrobnom procese; osobitné postavenie medzi výrobnými prostriedkami má pôda, ktorá je pracovným prostriedkom aj všeobecným pracovným predmetom ( L421;776).