FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Proces výrobný


proces výrobný

- pôsobenie výrobných síl na seba navzájom, ktorého cieľom je vytvorenie určitého produktu; každý výrobný proces predpokladá cieľavedomú činnosť človeka , pracovné prostriedky a pracovný predmet, ako aj potrebné prirodné podmienky ( L421;779).

Výrobný proces je súbor činností, pri ktorých sa mení tvar a zloženie materiálov tak, že výsledkom je nová úžitková hodnota. Aby proces výroby mohol začať, musia byť k dispozícii výrobné faktory, tzv. inputy ( L946;11).

-----------------
proces výrobný>