FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sila výrobná


sila výrobná

- prvok súhrnu ľudských a vecných činiteľov výroby, tvoriaceho rozhodujúcu stránku spoločenskej výroby. Výrobné sily sú všeobecnými a nevyhnutnými výrobnými podmienkami v každom spôsobe výroby; medzi výrobné sily patria všetky sily, ktoré vo svojom vzájomnom spojení pôsobia vo výrobnom procese; z nich rozhodujúcu úlohu majú produktívne pracujúci ľudia s ich výrobnými schopnosťami, skúsenosťami a zručnosťou, ďalej spoločenskou prácou vytvorené pracovné prostriedky a pracovné predmety ( L421;776).