FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pôda


pôda

- vrchná vrstva zemskej kôry, ktorá je výsledkom vzájomného prenikania a pôsobenia atmosféry , biosféry a hydrosféry na litosféru. Pôda je samostatný prirodný útvar, štrukturálne a funkčne predstavujúci zložitý disperzný systém, ktorý sa skladá z pevnej, tekutej a plynnej časti.

Pôda je základnou podmienkou všetkej výroby a najdôležitejším výrobným prostriedkom poľnohospodárskej a lesnej výroby, kde je súčasne pracovným prostriedkom i pracovným predmetom. Zvláštnosťou pôdy ako výrobného prostriedku je neprenosnosť a nerozmnožiteľnosť.

Pôda je jedným z výrobnych faktorov a súčasne najdôležitejším prirodným zdrojom ( L206;477 L421;485 L216;191).
-------
pôda>