FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jav


jav = fenomén
jav (FT)

- všetko, čo sa vníma zmyslovo; jav je súhrn vonkajšíchpremenlivých, zmyslami vnímaných vlastností. Javy sú najdôležitejšími znakmi procesov, ktoré prebiehajú vo svete (cf. L154;796 L571;147). Jav, ktorý sa nemení v určitom časovom úseku, sa nazýva stav.

Jav je v centre osobitnej pozornosti fenomenológie.

------
jav>