FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Miesto


miesto miesto (FT)

- čas» priestoru vynímajúca sa voči iným častiam priestoru a zaberaná prípadne nejakým telesom/telesami alebo nejakou inou entitou. Miesto a miesta sú predmetom skúmania vo viacerých disciplínach, tradične ho/ich skúma napr. topika, geometria a i. Filozofia skúma o. i. miesto človeka vo svete.

---------
miesto>