FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Podmienka


podmienka

- vzťah entity k prvku okolia, bez ktorého táto entita nemôže existovať. Daná entita je v tomto vzťahu to, čo sa označuje ako podmienené, a prvok okolia je podmieňujúce. Procesuálna stránka tohto vzťahu sa označuje ako podmieňovanie.

Podmienka je okolnosť, ktorá je síce nevyhnutná na vyvolanie účinku, nie však úplne rozhodujúca ( L719;224).

------------
podmienka>