FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vec


vec vec (FT)

- súcno, predmet, objekt. Pojem veci kolíše podľa toho, aké kategórie intervenujú v priebehu jeho tvorby. Vec sa napr. chápe ako časť materiálneho sveta, ktorá má relativne samostatnú existenciu. Veci sa navzájom líšia svojou kvalitativnou určenosťou. Závažným gnozeologickým a špeciálnovedným problémom je problém vzájomnej totožnosti a vzájomného rozdielu medzi vecami, ako aj problém odlišnosti veci od objektu a od predmetu ( L53;538).

------
vec>