FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Subjekt


subjekt subjekt (FT)

- to čo leží pod, v základe. Chápanie subjektu v dejinách filozofie záviselo od toho, aké kategórie intervenovali v procese filozofických úvah o subjekte: tak napr. scholastika chápala subjekt ako predmet alebo objekt, na ktorý sa zameriava činnosť, zatiaľ čo v novvekej filozofii sa subjekt chápe naopak ako nositeľ, vykonávateľ činnosti. Treba odlišovať špeciálnovedné (logické, jazykovedné, právovedné, a pod.) pojmy subjektu od filozofických.

----------
subjekt>