FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Platonizmus stredný


platonizmus stredný = platonizmus obdobia rímskeho cisárstva
= platónsky teologický dogmatizmus
Kód: 581

- smer rímskej filozofie, ktorý vznikol v 1. stor. n. l. a ktorý sa oproti predchádzajúcej etape platonizmu vyznačuje od raného obdobia cisárstva postupným strácaním jednoliateho charakteru, pričom sa sám mení na konglomerát rozličných filozofických prúdov: synkretizmus bol hlavným znakom toho platonizmu. V 2. stor. doplňuje Platonovo učenie z pytagoreizmus. Do určitej miery sa síce ešte zaoberá pôvodnou logickou a matematickou problematikou, ale sústreďuje sa predovšetkým na problémy hraničiace s teológiou.

Pestovanie filozofie sa tu redukuje na exegézu textov a prípravu komentárov k Platónovi. Bol to smer, ktorý pod vplyvom orientálneho myslenia bol najdôslednejšie zdogmatizovaný.

Z diel predstaviteľov stredného platonizmu (a zo spisov Cicerónových) čerpali poznávali platonizmus cirkevní otcovia.

----------------------
platonizmus stredný>