FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pytagoreizmus


pytagoreizmus = pytagorovstvo = pytagorovci
Kód: 63

- učenie príslušníkov školy Pytagora zo Samu. Uznávali bezvýhradne autoritu svojho učiteľa (AUTOS EFÁ = "On sám to povedal"). Popri filozofii pestovali matematiku.

Podľa pytagoreizmu je princípom svetového diania číslo (63); nebeské telesá krúžia okolo stredosvetového ohňa a vyludzujú pritom nebeskú hudbu. Duša je podľa pytagorejcov uväznená v tele a po smrti sa sťahuje. Pytagorejci založili etiku: najdôležitejšou cnosťou je spravodlivosť ( L191;520).

----------------
pytagoreizmus>