FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Platonizmus


platonizmus

- učenie Platona a jeho ďaľší vývoj, utváranie, obmeny a renesancie od staršej akadémie cez novoplatonizmus, stredoveký platonizmus, platónsku akadémiu vo Florencii až po cambridgeskú školu platonizmu.

"... pro dějiny platonismu není důležité jednom to, co Platón vskutku byl a co vyslovil, nýbrž také jak byl kdy p?ijímán, vykládán a čím kdy pôsobil; pŕitom měla fikce někdy větší význam než objektivní pravda. Projevy osobního platonismu jsou znatelné body v dejinách lidskéjo myšlení, podle nichž lze určovat hlavní linii toho, čemu sa ŕíká vývoj platonismu. (...)

Jest i platonismus kolektivní; jsou to myšlenkové obsahy vycházajíci pŕímo nebo nepŕímo od Platóna, prostupující obecné myšlení a projevování bez známky osobitosti, namnoze i bez zachování pravého významu a původu. I ten náleží do dějin platonismu, ale stopovat jeho cesty a projevy je ovšem velmi nesnadné a někdy i nemožné.

Konečne by sem náleželo i všechno myšlení, ktoré je nějakým způsobem s myšlením Platónovým pŕíbuzné, ale vzniklo bez jeho vlivu. (...)

... vypracovat dějiny platonismu by bylo v jistém smyslu zpracovat celé dějiny filosofie, ale ani to by ještě nebyly dějiny platonismu, jež probíhají ještě v mnoha jiných oblastech, nežli je filosofie. Pravé dějiny platonismu by mohly vzniknout teprve po prozkoumání dějin veškeré lidské vzdělanosti s pozorností zaměŕenou na všechno, co jakýmkoli způsobem souvisí s Platónem." ( L70;17-18)

--------------
platonizmus>