FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Platon


Platon (427-347)
Kód: 9

- Sokratov žiak, spolu s Aristotelom najvýznamnejší grécky filozof; najväčší vplyv mala jeho teória ideí a filozofia štátu. Platon založil 385/7 pr. n. l. svoju filozofickú školu zvanú Akadémia.

---------
Platon>