FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

1. Stor.


1. stor. pr. n. l. 2. stor.

1. stor. - 4. stor.
- doba rímska

9 n. l.
- bitka v Teutoburskom lese; víťazstvo germánskych kmeňov pod vedením kniežaťa Arminia nad rímskymi légiami; Rimania nútení uznať Rýn ako hranicu ríše

14 n. l.-68 n. l.
- vláda julsko-klaudijskej dynastie v Ríme; cisárovia Tiberius (14-37), Caligula (37-41), Claudius (41-54) a Nero (54-68); obdobie vnútornej konsolidácie a uspešnej obrany ríše proti germánskym kmeňom; čiastkové úspechy expanzie v Británii a pri Čiernom mori; kultúrny rozvoj; zostrujúce sa vnútorné napätie za Nerona

21-50
- Vanniovo kráľovstvo na juhozápadnom Slovensku

27-29
- Ján Krstiteľ

30 apríl 7.
- smrť Ježiša Krista na kríži

asi 40 - po 112
- Dión Cocceianus zvaný Chrýsostomos (Zlatoústy)

48/49
- apoštolský koncil

54-68
- vláda rímskeho cisára Nerona; bezohľadný a márnomyseľný tyran; okázalá nádhera dvora, ale introgy a perzekúcie; začiatok prenasledovania kresťanov; zostrenie vnútorných rozporov rimskej spoločnosti

asi 55 - asi 135
- Epiktetos

62/64/67
- prenasledovanie kresťanov. Smrť Petra a Pavla

65
- smrť rímskeho filozofa Seneku; prinútený k samovražde cisárom Nerónom, u kotrého sa dostal do nemilosti; predstaviteľ rímskeho stoicizmu s dôrazom na etiku

66-70
- židovská vojna; vzbura v Judei proti rímskej koristníckej nadvláde; potlačená vojvodcom Titom Flaviom Vespaziánom, ktorý sa r. 69 stal cisárom, a jeho synom Titom (dobyl Jeruzalem)

67
- postavili v Číne prvý známy reťazový mostor

67-76?
- na pápežskom stolci sv. Linus

69-96
- vláda Flaviovcov v Ríme; cisár Vespazianus (69-79) sa staral o štátne financie a výstavbu Ríma, jeho syn Titus (79-81) a menej schopný Domicianus (81-96); upevnenie rímskych hraníc proti Germánom

70
- druhé zničenie Chrámu v Jeruzaleme ( churban bajit šeni)

76-88?
- na pápežskom stolci sv. Anaklét

79
- výbuch Vezuvu; lávou a popoľom zničené tri mestá: Pompeje, Herkulaneum a Stabie; ich zvyšky dnes podávajú názorné svedectvo o živote v rímskej ríši; v troskách zahynul G. Plinius Secundus

83
- počiatok stavby pohraničného opevnenia proti germánskym kmeňom v Porýní (limes Romanus)

89
- uznesením rímskeho senátu boli všetci filozofi vypovedaní z Itálie, dotklo sa to o. i. aj Epikteta

98-117
- vláda cisára Traiana (prvý cisár neitalského, hispánskeho pôvodu)

-----------
1. stor.>