FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metafyzika


metafyzika Kód: 191

- také zameranie filozofie, ktoré sa usiluje uchopiť bytie ako také a to, čo mu ako takému prináleží, bytie jestvujúce pred súcnom, ktoré od neho bytostne a podstatne závisí, a to tak pokiaľ ide o jestvovanie súcna, ako aj pokiaľ ide o účel súcna. Aristoteles používal na označenie takéhoto skúmania termín 'prvá filozofia'.

Metafyzika je základná filozofická veda, v ktorej korenia všetky filozofické disciplíny. Metafyziku zvyknú členiť na filozofiu bytia ( ontológiu), kozmológiu, filozofiu človeka ( filozofickú antropológiu, filozofiu existencie) a filozofiu boha ( teológiu) (cf. L154;478 L669;176).

Matafyzika sa postupne vyvinula do osobitnej filozofickej disciplíny o nadzmyslových, len rozumom postihnuteľných veciach ( substancia, esencia, boh, duša, nesmrteľnosť, zlo atď.), chápaných ako stále nemenné a večné entity alebo princípy ( L125;566).

-------------
metafyzika>