FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Disciplína filozofická


disciplína filozofická = disciplína filozofie

- filozofický odbor alebo čas» filozofie, skúmajúca istú stránku miesta človeka vo svete; filozofickou disciplínou je napríklad gnozeológia, etika, ontológia, axiológia, dejiny filozofie a poddisciplína filozofická>