FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Princíp


princíp = zásada = východisko = prazáklad = prvopočiatok = prvé = vedúca idea = základné pravidlo konania = pôvod = počiatok = maxima = základná norma = najvyššia zásada = najvyššie hľadisko = predpoklad

- to, z čoho niečo vzniká; základná myšlienka; v logike: poznatok, z ktorého vyplýva iný; v ontológii: niečo jestvujúce, z ktorého nejakým spôsobom pochádza niečo iné; v metodológii: kľúčový vedecký zákon, ktorý viaže ostatné vedecké zákony a poznatky vzťahujúce sa na určitú oblasť skutočnosti do uceleného systému ( L749;336 L65;44-45).

----------
princíp>