FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ontológia


ontológia ontológia (FT)

- filozofické učenie o bytí, filozofická disciplína , ktorá sa zaoberá bytím alebo súcnom ako súcnom. Za zakladateľa ontológie sa považuje Aristoteles, zatiaľ čo slovo "ontológia" vystupuje po prvý raz až začiatkom 17. storočia. Aristoteles sám hovoril o prvej filozofii a jeho nasledovníci o metafyzike.

Ontológia ako učenie o súcne čiže o tom, čo existuje, tvorí spolu s učením o božskom bytí od vzniku filozofie centrum metafyziky. Obidve tieto oblasti metafyzického myslenia sa v antike a v stredoveku nezrozlišovali: ich spoločným predpokladom bolo, že každé súcno možno určiť len prostredníctvom výkladu božského bytia.

Systematické vymedzenie ontológie v podobe vedy, to znamená v súvislosti s najvšeobecnejšími určeniami bytia, významami bytia a pojmami bytia sa nachádza v diele Ch. Wolffa "Ontológia" (1730).

------------
ontológia>