FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teológia


teológia [z gr. THEOS, boh, a LOGOS, učenie, reč] teológia (FT)
Kód: 630

- učenie o bohoch alebo bohu, o vzťahu medzi svetom a bohom a medzi človekom a bohom. Tá ktorá forma teológie závisí od konfesionálneho stanoviska (napr. kresťanská teológia) a od významových útvarov, ktoré intervenujú v teologickej reflexii (napr. metafyzická teológia).

Teológia je náuka o Bohu, bohoslovie, systematický výklad doktríny daného náboženstva, využívajúci okrem náboženstva aj vedecké postupy, postupy filozofické, sociologické, psychologické, lingvistické, právovedné atď. V tejto podobe je teologia pomerne vzácnym javom v dejinách - v tomto zmysle o nej možno hovoriť najmä v kresťanstve, islame a judaizme.

-----------
teológia>