FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Boh


boh, Boh boh (FT)

- typ manifestácie transhorizontovej reality v našom vedomí; významový útvar (emocionálne nasýtená predstava, pojem, produkt verenia) generovaný na základe nejasných predstáv o transhorizontovej realite a tvoriaci predmet náboženskej viery. Povaha významového útvaru vyjadrovaného textom obsahujúcim výraz "boh" alebo jeho synonymá a exemplifikácie kolíše podľa toho, aké významové útvary intervenujú v priebehu jeho tvorby, napríklad mytologické, náboženské alebo filozofické.

Pri konštitúcii filozofickej predstavy alebo filozofického pojmu boha intervenujú najmä kognitívne významové útvary, napríklad pojem idey, myslenia, hybnej sily a pod. Povedzme u Kanta je to "rýdza idea", "ideál čistého rozumu, ktorý v povahe rozumu nachádza svoje miesto a môže byť teda aj skúmaný", podľa Aristotela je to "myslenie myslenia" a "nehybný hýbateľ" atď. Boh je predmetom skúmania teológie.boh>