FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lingvistika - disciplíny, odvetvia, smery


lingvistika - disciplíny, odvetvia, smery

amerikanistika
anglistika
arabistika

geolingvistika
germanistika

indoeuropeistika
iránistika

jazykoveda historicko-porovnávacia
jazykoveda všeobecná

lingvistika diachronická
lingvistika historická
lingvistika porovnávacia
lingvistika textová
lingvistika všeobecná

morfológia

psycholingvistika

slavistika
slovakistika

štrukturalizmus jazykovedný

textológia
typológia štrukturálna