FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Slovakistika


slovakistika

- v širšom zmysle náuka o Slovákoch, Slovensku, slovenskej kultúre; v užšom zmysle vedný a študijný odbor zaoberajúci sa slovenským jazykom a slovenskou literatúrou (cf. L127;290).

Začiatky slovakistiky siahajú do 18. stor., keď sa začal sútredený a systematický opis slovenského jazyka, slovenskej literatúry a slovenských dejín. Bol to zo začiatku komplexný vedný odbor, ktorý sa postupne diferencoval na slovenskú jazykovedu, literárnu vedu, a históriu.

Prvé úvahy o pôvode slovenského jazyka vyslovil M. Bel.

---------------
slovakistika>