FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lingvistika porovnávacia


lingvistika porovnávacia = jazykoveda porovnávacia

- empirická disciplína, ktorej cieľom je vysvetliť evidentný fakt, že jazyky sa menia a že rôzne prirodzené jazyky sú si vo väčšej alebo menšej miere podobné (príbuzné). Jazykové zmeny a rôzne stupne príbuznosti jazykov sa tu objasňujú na základe súboru tvrdení (hypotéz). V porovnavacej lingvistike sa uskutočňuje typologický, konfrontačný alebo kontrastívny výskum dvoch alebo viacerých jazykov ( L1334;11 L454;7-8).

---------------------------
lingvistika porovnávacia>