FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Textológia


textológia

- jazykovedná a literárnovedná disciplína, ktorá komplexne skúma text literárneho diela (jeho genézu, históriu, autorstvo); textológia sa zaoberá teóriou edičnej (vydavateµskej) praxe. ©tuduje techniku kritického vydávania textov ( L204;389 L721;67).

-------------
textológia>